Placówki ALAB Laboratoria

Projekt modelowy wraz z projektami wykonawczymi dla nowych punktów pobrań ALAB laboratoria zakładanych na terenie naszego kraju. Projekt modelowy zakładał za pomocą użycia prostych elementów wystroju wnętrza, stworzenie formy placówek, która będzie łatwo rozpoznawalna przez pacjentów. Zaproponowana forma miała stać się formą wyjściową dla nowo powstających placówek.